Ngayong may bunga hindi na tayo iba higit sa pinag isa, ngayong - PostMyTopic          

Ngayong may bunga hindi na tayo iba higit sa pinag isa, ngayong may bunga mas iingatan ka at aalagaan pa dahil wala ng mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay ang bunga ng ating pagmamahalan ang patunay. Lupit na humahagupit!
Posted on: Mon, 14 Oct 2013 05:39:48 +0000

Recent Topics
© 2013